Podnikatež-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

IČOFirma
Milan Ďuriš
Petra Piešiková P&T STYLE
René Bihari
Mgr. Lukáš Čička
Mykhailo Danylych
Anna Kuráková - Bufet ANKA
Ing. Marián Okres 3 O STUDIO
Miroslav Okres - MIOREZ
Miroslav Okres
Jaroslav Okresa - Zempra služby
Peter Okresa
Patrik Okres
René Okres
Veronika Okresová - salón VERA
Štefan Okresa - IN - stav
Jana Okresová
Martin Faklen
Jaroslav Herpay SERVIS CHLADENIA
Katarína Šimonovičová
Eduard Halmo